Możliwość komentowania Rzetelny kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych została wyłączona

Profesjonalny kurs napełnienia zbiorników ciśnieniowych
Profesjonalny kurs napełnienia zbiorników ciśnieniowych przygotowany jest przez Aris Akademię w Koninie. Kurs ten przeznaczony jest dla osób które mają kontakt z zbiornikami ciśnieniowymi każdego dnia. W głównej mierze są to więc osoby pracujące w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, osoby przygotowujące się do egzaminu do straży pożarnej, czynni w branży strażacy, pracownicy służby zdrowia, sanatoriów, bądź pracownicy pracujący w branży spożywczej. Kurs napełnienia butli ciśnieniowych wybierany jest również przez osoby zatrudnione w branży rozrywkowej, przykładowo organizujące paintball oraz przez płetwonurków. Każde ze szkoleń podzielone jest na teorię oraz na część praktyczną. Omówione są problematyki zaliczające się do ogólnych, powiązane z tematyką taką jak napełnianie zbiorników oraz takie w większym mierze zaliczane do szczegółowych. Praktyka bazuje z kolei na zdobywaniu kompetencji w trakcie pracy z butlami ciśnieniowymi: odzyskaniu czynnika, napełnieniu butli, czy wykonywaniem próżni w butli. Dokładny opis kursu, kwota oraz wymagania odnośnie do wzięcia w nim udziału publikowane są na stronie www. Każda osoba, która zechce poszerzyć swój zasięg wiedzy, nie będzie mieć żadnych problemów z zapisywaniem się. Można to zrobić prędko, za pomocą witryny internetowej, jednocześnie sprawdzając, jakie z terminów są możliwe do wybrania. Jeżeli pojawią się pytania a propos kursu, to odpowiedzi udzielą prowadzący.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.