Możliwość komentowania Indywidualnie wykonywane drzwi a także ramy okienne drewniane na terenie Lublina została wyłączona

Indywidualnie wykonywane drzwi a także ramy okienne z drewna na terenie Lublina

Prawo zmienia się w pewnym sensie cały czas – dziś wiemy, w jaki sposób to wygląda, a jak kwestie oraz spory ustawodawcze wyglądały wcześniej? Kiedyś proces inaugurował się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na sprawę do sądu przez komornika z laską sędziego. Formy uprzywilejowane pozwalały na pozwy z pieczęcią bądź też pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony stemplem książęcą, który w XV stał się obowiązkowy. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło publiczne ogłoszenie wyroku. Wyrok z początku był tylko ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał przegrywającego do trwałego milczenia lub zakład w wyznaczonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą działa nadal.

1. Przeczytaj to

Comments are closed.